المپیاد ریاضی و کامپیوتر

دپارتمان ریاضی و کامپیوتر استعدادهای درخشان مشهد

المپیاد ریاضی و کامپیوتر

دپارتمان ریاضی و کامپیوتر استعدادهای درخشان مشهد

« دپارتمان ریاضی و کامپیوتر استعدادهای درخشان مشهد »

ایمیل جهت انتقال نظرات و سوالات:
mathdpt88 [at] gmail [dot] com

گروه اطلاع رسانی دپارتمان (عضو شوید!):
mathdpt88 [at] googlegroups [dot] com

طبقه بندی موضوعی
کلمات کلیدی

پویا وحیدی

مهدی کاظمی

آیدا خسروشاهی

اسما قندهاریون

حسین بومری

سینا حضرت پور

مهران اصغری

سعید تکلو

امیر کفشدار گوهرشادی

زینب میری

محمد نژادعلی

دانیال مهرجردی

امیرعلی محمدزاده

مهرداد میری

پارسا پردل

علیرضا نصری

آرمان کریمی

رسول اخوان

پیمان جبارزاده

بنیامین بشری

نیما وحیدی

احسان کفشدار گوهرشادی